magyar angol nemet

A KORRTECH KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A CÉGÜNK legfőbb célkitűzése olyan épületgépészeti és technológiai kivitelezés nyújtása, amely magas színvonalon elégíti ki hazai megrendelőink igényeit, és megfelel a hazai és a nemzetközi elvárásokat is megfogalmazó követelményeknek.

Tevékenységünk jó minőségét a megfelelő módszerek és technológiák alkalmazásával, megrendelőink kívánságait messzemenően szem előtt tartva, kívánjuk biztosítani.

Az épületgépészetben elsősorban a csőszerelést, a légtechnikai szerelést és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását tekintjük fő feladatunknak, a technológiai szereléssel főleg vegyi üzemekben saválló és acél csőrendszereket kívánunk megvalósítani, de megrendelői igény esetén a szakipari munkákban is (hőszigetelés, stb.) egyaránt tevékenykedünk. Sokrétűségünket erősítve tartály- és berendezés gyártási, valamint tervezési tevékenységünket és folyamatosan fejleszteni kívánjuk. Kötelességünk, hogy ezen területek igényeit a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően:

  • a rendeltetési célokkal,
  • a szakmai gyakorlatban alkalmazott jól bevált technikai és technológiai módszerekkel, eljárásokkal,
  • a törvényi előírásokkal, illetőleg a vonatkozó szabványokkal,
  • az előírt és megkívánt biztonsági követelményekkel összhangban elégítsük ki.

A CÉG vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés iránt. Minden vezetői szinten elvárás, hogy érvényesüljön irányítási tevékenységünkben a minőségi munka szemlélete.

Célunk, hogy a CÉGÜNK:

  • a minőséggel kapcsolatos jogszabályi és megrendelői elvárásoknak megfeleljen;
  • a megrendelők minőséggel kapcsolatos igényeit maradéktalanul és gazdaságosan kielégítse;
  • versenyképességét, piaci pozícióit, jó hírnevét folyamatosan erősítse;
  • minőség kultúrája fejlődjön és az ezek iránti elkötelezettség minden munkatársnál belső igényességgé formálódjon.

Ezek érdekében alakítottuk ki az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 3438-2 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerünket, melyek fenntartásával és folyamatos fejlesztésével még magasabb szintű, minőségű szolgáltatás nyújtást kívánunk elérni. Maradéktalanul meg akarunk felelni a 9/2001. (IV.5.) GM rendelet (PED) szerinti és 1/2016. (I.5.) NGM rendelet (Veszélyes folyadék tárolók) szerinti tanúsítványaink magas minőséget biztosító előírásainak is.

A minőségirányítási rendszer követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében munkatársainkkal szemben alapkövetelmény a szakmai fejlődés és megújulás, fogékonyság az új technológiák iránt. Szolgáltatási, beszállítói, alvállalkozói kapcsolatainkban az etikus, minőség központú magatartás alapvető követelmény.

      Dobos Béla
ügyvezető igazgató

Letöltés: MKK_C_v1_Minőségpolitika